Paragnost
Antwoorden vanaf het NU en voor de toekomst.
 
 
 

Wat is S.T.E.C.

Spontaan

Niet geforceerd, uit zichzelf of vanzelf.

Telepathische empathie 

Er kan bij een geslaagd telepathisch contact geen twijfel zijn over wat een ander beleeft. Er is geen hindernis meer tot indrukken, herinneringen, gevoelens, gedachten en verlangens. Het is een direct en zuiver contact op verbaal of non-verbaal niveau.                                                                                                                                                          Empathisch zijn

Empathie is het sterke inlevingsvermogen in de ander. Als je een mens empathisch vindt dan ben je van mening dat er gebruik gemaakt wordt om zich te verplaatsen in de ander. Empathie is de basis van respect voor anderen, maar ook van de mensenrechten en dierenrechten. 

Empathisch luisteren

Empathisch luisteren gaat nog dieper. Het vereist een hoge concentratie en veel energie. Je probeert de ander echt zo volledig mogelijk te begrijpen. Een manier om je aandacht echt helemaal op de ander te richten is het gebruikmaken van gevoelsreflecties.              Dit is meer dan alleen een techniek.

Een gevoelsreflectie is het teruggeven van de belangrijkste gevoelens die in de woorden van iemand doorklinken of uit iemands non-verbale gedrag is op te maken. Dit is erg belangrijk omdat er zo een liefdevolle verbindingen met anderen kan worden aangegaan. Bijvoorbeeld doordat de ander niet alle van toepassing zijnde informatie met ons deelt of doordat er geen bewustzijn is of levenservaringen met een gevoelsdimensie.

Communicatie

Communicatie van mens tot mens hoort bij onze persoonlijke uitrusting als een geestelijk wezen. Communicatie kan op een verbale of non- verbale manier waargenomen worden.

Spiritueel

Heldervoelendheid is een vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Het letterlijke invoelen. Met heldervoelendheid kun je zonder enig oordeel inleven in een ander. Behalve naar de feitelijke kernboodschap te gaan kun je met heldervoelendheid ook naar de emoties luisteren. Daardoor is er een intensief contact tussen de gesprekspartners.